TEL 0344-3114003           
  Ana Sayfayı Göster..   Haberler Sayfasını Göster..   E-mail Gönder..  
Ana Sayfa | Haberler | Duyurular | Rehber | Hizmet Standartları
 
    • Kaymakamlık
    • İdari Durum
    • Resmi Kurumlar
    • Mahalli İdareler
    • Köyler
 
    • Tarihi Gelişim
    • Coğrafi Yapı
    • Ekonomi
    • Eğitim
    • Nüfus
    • Sağlık
    • Ulaşım
    • Pazarcıklı Ünlüler
    • Resimler
Site içi arama

Kullanıcı adı :
Parola :

 
 

ULAŞIM VE ALT YAPI 

 ULAŞIM

          İlçe, il merkezine 46 km uzaklıktadır. Adana-Malatya karayolu üzerinde bulunan Pazarcık'ta, TCK sorumluluğunda 100 km asfalt yol ve 697 km köy yolu ağı mevcuttur.   Adana-Gaziantep TEM otoyolunun 23 km'lik bölümü ilçe sınırlarından geçmekte olup, Narlı ve Evri Kasabası arasında bağlantı yolu mevcuttur. Narlı-Pazarcık arası duble yol çalışmaları tamamlanmıştır.  

Köy yollarının durumu tabloda verilmiştir:

ASFALT

STABİLİZE

TESVİYE

HAM YOL

TOPLAM

233

308

149

7

697

Adana-Gaziantep-Malatya demiryolu kavşağında yer alan Narlı ve Pazarcık'ta tren istasyonları bulunmaktadır. İlçe sınırlarından geçen demiryolu ağı 80 km'dir.

Pazarcık ilçe merkezinin diğer büyük şehir merkezlerine uzaklığı ise şöyledir :

Pazarcık - Kahramanmaraş 46 km
Pazarcık - Gaziantep          69 km
Pazarcık - Adana               360 km
Pazarcık - Ankara              652 km
Pazarcık - İstanbul            1110 km
Pazarcık - İzmir                 1131 km

En yakın havaalanı Kahramanmaraş'ta, en yakın liman ise İskenderun'dadır.

Kuzey Irak-Yumurtalık ve Batman-Dörtyol petrol boru hatları ilçeden geçmekte olup (55 km) Sarıl Köyü yakınlarında iki pompa istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca NATO benzin boru hattının 60 km'lik bölümü ilçe sınırları içindedir.

Bugün için Pazarcık'ta TCK sorumluluğunda 100 km asfalt yol ve 697 km köy yolu mevcuttur. 

ALTYAPI

İlçede elektriksiz yerleşim birimi yoktur. İlçe, toplam 186 trafo ile beslenmekte olup kurulu gücü 17.105 kw/saattır. Bugün herhangi bir enerji problemi olmamasına karşılık ileriki yıllarda hızla büyüyen sanayi kuruluşlarının enerji ihtiyacının karşılanmasında sorun yaşanabilir.

4259'u ilçe merkezinde olmak üzere toplam  11407 aboneye telefon hizmeti götüren Türk Telekom, henüz tüm Pazarcık halkının bu hizmetten yararlanmasını sağlayamamıştır. 8 köye uydu yayını yoluyla telefon hizmeti verilmektedir.

İlçe merkezinin üzerinde kurulduğu arazinin eğilimli olması, şehrin içindeki atık suların akmasına imkan verdiğinden terfi tesislerinin yapılmasına gerek kalmadan kanalizasyon şebekesinin teşkil edilmesi mümkün olmuştur. Bugün ilçe merkezinde kanalizasyon şebekesi mevcut olup, diğer kasaba ve köylerde foseptik çukurlar mevcuttur. 

Kartalkaya Barajı 170.000 dekar alanın sulanmasını sağlamaktadır. 44 km ana, 72 km yedek, 205 km tersiyer ve 162 km drenaj kanalı mevcut olup, Narlı Ovası'ndaki 21 köyün üye olduğu Sol Sahil Sulama Birliğince idare edilmekte ve 120.000 dekar alan sulanmaktadır. Sağ Sahil Sulama Birliği aracılığıyla da 7 köye ait yaklaşık 50.000 dekar alan sulanmaktadır. Böylece ilçede sulanan arazi miktarı 170.000 dekar olmaktadır.

Gaziantep içme suyunun büyük bir kısmı Kartalkaya Barajı'ndan sağlanmaktadır.

İlçenin içme suyu 1950 yılına kadar kuyulardan sağlanıyordu. Pazarcık'a tam teşkilatlı olarak içme suyu 1950 yılında getirilmiştir. Belediye'nin 1921 yılında kurulmasına rağmen ilçe, içme suyuna ancak bundan 30 yıl sonra kavuşmuştur. İlçenin içme suyu ilk olarak ilçenin 20 km kuzeyinde bulunan Büyüknacar Kasabası'nın doğusundaki  Kavak mevkiinden getirilmiştir.

Fakat daha sonraları özellikle 1970'lerden sonra ilçenin büyümesi ve nüfusun artması sonucunda mevcut içme suyu yetersiz gelmeye başlamıştır. Bu yüzden ilçenin kuzeyinden geçen Aksu Çayı'ndan içme suyu alınmaya başlanmıştır. Bugün ilçe merkezi, Narlı, Evri ve Yumaklıcerit  kasabalarında içme suyu şebekeleri mevcut ama yeterli değildir. Büyüknacar Kasabası'nda şebeke bulunmamaktadır. 11 köyde ciddi anlamda içme suyu sorunu yaşanmaktadır. Köylerdeki içme suyu durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Sulu       60
Yetersiz   18  
Susuz     1
Şebekeli  47  
Çeşmeli   31  

ÇEVRE AV VE YABAN HAYATI     

         İlçede  bundan 40-50 yıl  önce Büyüknacar ve Kısık bölgelerinde dağ keçisi ve geyik bulunuyordu. Ancak günümüzde  bu iki  av hayvanının da  nesli tükenmiştir. Daha önceleri kırsal kesimlerde yaban domuzu, kurt, tilki ve   çakal gibi yabani hayvanlara çok sık rastlanırken, bugün çakal tamamen kaybolurken, diğerleri ise sayıca azalmıştır. Günümüzde Pazarcık Ovası'nda bıldırcın, turaç (koruma altında) üveyik, sığırcık, güvercin, kırsal kesimde ise tavşan ve keklik türleri bulunmaktadır. Ayrıca Kartalkaya baraj gölünde kış aylarında  kaz ve ördek türlerine rastlanır.

         İlçede balıkçılık da yapılmaktadır. Kartalkaya Barajı'nda aynalı sazan ve pullu sazan, Aksu Çayı'nın üst kısmında ise alabalık avlanmaktadır.

         Ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi Pazarcık bölgesinde de bilinçsiz avlanma,tarımda aşırı ilaçlama ve gübreleme nedeniyle gün geçtikçe av hayvanları azalıp yok olmaktadır. İlçe bünyesinde bir Avcılık ve Atıcılık Kulübü  bulunmaktadır.

 
 
 
Copyright © 2008 T.C.Pazarcık Kaymakamlığı tarafından tüm hakları saklıdır.
www.pazarcik.gov.tr