TEL 0344-3114003           
  Ana Sayfayı Göster..   Haberler Sayfasını Göster..   E-mail Gönder..  
Ana Sayfa | Haberler | Duyurular | Rehber | Hizmet Standartları
 
    • Kaymakamlık
    • İdari Durum
    • Resmi Kurumlar
    • Mahalli İdareler
    • Köyler
 
    • Tarihi Gelişim
    • Coğrafi Yapı
    • Ekonomi
    • Eğitim
    • Nüfus
    • Sağlık
    • Ulaşım
    • Pazarcıklı Ünlüler
    • Resimler
Site içi arama

Kullanıcı adı :
Parola :

 
 

İLÇEMİZDEKİ RESMİ KURUMLAR 

TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 

Müdürlük 1945 yılında Ziraat Mühendisliği ve Veteriner Hekimliği adı altında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı iki kuruluş halinde hizmet vermeye başlamıştır. Ziraat Mühendisliği şu anda Merkez Polis Karakolu'nun alt katında, Veteriner Hekimliği ise Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün bulunduğu binada hizmet vermeye başlamıştır. Bu iki kuruluş 1985 yılında lağvedilerek tek bir çatı altında Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlanmıştır. 1992 yılında Bakanlığın ismi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı olarak değişmiş, Tarım İlçe Müdürlüğü de bu bakanlığa bağlı olarak hizmetini yürütmektedir.

Mülkiyeti Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na ait olan iki katlı ve iki daireden oluşan betonarme lojman, bir adet fidan muhafaza yeri ve bir adet sellektör  binasından oluşmaktadır. Narlı'da köy grubu tarım merkezi ve hayvan kontrol sevk merkezi için takas usulü iki adet lojman ve bir adet hizmet binası yapılmış olup bazı eksikliklerinden dolayı henüz hizmete açılamamıştır.

 Müdürlüğe ait hizmet araçları :

Taşıtın cinsi  Markası Modeli 
Otomobil     Toyota   1991
Pick-up       Toyota  1991
Pick-up       Toyota   2000
Motorsiklet  Honda    1992

 İlçe Tarım Müdürlüğü'nde; iki mühendis, altı veteriner hekim, bir veteriner sağlık teknisyeni, bir ev ekonomisi teknisyeni, bir ambar memuru, iki şoför, üç işçi ve bir hizmetli görev yapmaktadır.  

Tarım İlçe Müdürlüğü üç ana birimden oluşur:

1-Teknik hizmetler
Proje istatistik şubesi
Çiftçi eğitimi ve yayım şubesi
Bitki koruma şubesi
Destekleme şubesi
Kontrol şubesi

2-Sağlık hizmetleri
Hayvan sağlığı şubesi

3-İdari mali hizmetler
İdari Mali  İşler şubesi

 

HASAT 

Sonbahar aylarında ekimi yapılan buğday, özellikle susuz arazilerin vazgeçilmez ürünüdür. Yöre halkı buğdayı hem satmak hem de zahra (zahire) denilen kışlık ihtiyacını karşılamak için eker. Yöre halkı için buğday umuttur, gelecektir, berekettir. Yeşilken gözü, sararınca karnı doyurur. O yüzden hep altın sarısı derler buğdayın rengine.

Mayıs ayının sonuna doğru yavaş yavaş buğdaylar sararmaya başlar. Nihayet haziranın ikinci yarısından itibaren artık biçilmeye hazırdır.

Arpa ve buğday, arazinin düz olan kesimlerinde biçerdöver; engebeli ve sarp arazilerde ise orak ve tırpan ile biçilir.

Ekin biçme ayrı bir kültür olduğundan birçok geleneği de beraberinde getirir. Ekin biçme mevsiminde akşamdan oraklar, ellikler (buğday biçerken ele takılan tahtadan ve kayıştan eldiven) hazırlanır, çakmaklar çıkarılır. Sabahleyin "besmele"yle yataktan kalkılır, oraklar "kösüre" denilen bir çeşit iye ile iyelenir. Gerekli tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra tarlanın yolu tutulur.Tarlanın başına varılınca ellikler takılarak ekin biçmeye başlanır. Biçilen buğdaylar deste deste dizilir. Zılgıt çekilerek çalışanlar coşturulur. Ara sıra eller kulağa atılarak türküler çığırılır:  

Elimde ellik orak
Haydin tarlaya varak
Tarlaya varmaz isek
Sen o zaman işe bak

Orağımla elliğim
Ekin biçmek bildiğim
Yarimi almak için
Yarıştır bu girdiğim

Ekin biçer söylerim
Orağım söyler dinlerim
Bu ekini bitirmezsem
Günler geçer inlerim 

Ekinin biçimi sırasında söylenen türkülerle birlikte biçicilerin gayretini artırmak için "gevişe gitme" diye bir yöntem uygulanır.(Gevişe gitme: İki veya daha çok kişinin yan yana durarak, sağa sola yaylanmak suretiyle ileriye hamle yaparak ekin biçmeye denir. Biçim sırasında oraklar ve ellikler aynı sesi çıkarır. Gevişe gitme esnasında türküler maniler söylenmesi bir gelenektir.)

Ekinler biçilip destelendikten sonra sıra şelek çekmeye gelir. (Şelek: Sırtta taşınacak kadar birkaç destenin bir araya getirilmesi.) Şelekler çekilerek harmanlar oluşturulur. Oluşturulan bu harmanlar patoz ile çekilir. Samanlar hayvanlara kış yemi olmak üzere ahır damlarında saklanır.  

 Yörede önce arpa sonra buğday biçilir. Temmuz sonu ağustos başlarında ise nohut ve mercimek yolunur. Nohut ve mercimek elle yolunduktan sonra patoz adı verilen tarım aletiyle çekilerek tanenin dışındaki her şey saman haline getirilir. Patozun olmadığı yerlerde ise bunlar gem ile dövülür.

Sulu arazilerin en çok ekilen ürünü olan pamuk, en zahmetli tarım ürünlerinden birisidir. Mart - nisan aylarında " çiğit " adı verilen pamuk tohumu, traktörlerin arkasına takılan " mimzer "le ekilir. Ekim sırasında her mimzerin üzerine bir kişi oturarak çiğitlerin toprağa düşmesini ayarlar.

Pamuk topraktan çıktıktan sonra önce belli aralıklarla iki defa el çapası vurulur. ( Çapa : Pamuğun dibini kazmaya yarayan alet ve yapılan işin adı.) Sonra sulanarak tekrar bir el çapası daha vurulur. Bu çapaya "su çapası" da denir. Bundan sonra pamuk açılıncaya kadar sulama devam eder.

Pamuk yetiştirimi sırasında en zahmetli bölüm, yetiştirilen pamuğun toplanmasıdır. Çünkü toplama işi tamamen insan gücüne dayanır. Pamuk toplayanlara "amele veya ırgat" denir. Amelelerin başındaki kişiye ise " çavuş veya elçi " denir. Ameleler topladıkları pamuk kadar ücret alırlar. Pamuk toplama işi sabahın çok erken saatlerinde başlayıp akşamın geç vakitlerine kadar devam eder. Pamuk toplama ile ilgili yörede birtakım gelenekler de vardır. Pamuk toplama sırasında herhangi bir amele birbirine yapışık koza ( çift koza ) bulduğu zaman bunu arazi sahibine göstererek para alır. Pamuk genellikle iki veya üç kırımda ( defada ) toplanır.

Mısır hasadı da biçerdöverle yapılır. Şeker pancarı ameleler tarafından sökülür, ayıklanır kamyonlara yüklenerek Malatya ve Elbistan Şeker Fabrikalarına gönderilir.

İLÇE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI 

Ziraatla uğraşan vatandaşlarımıza her konuda yardım ve destek sağlayan kuruluşlarımızdan Ziraat Odası halen aşağıdaki yönetimle  hizmetine devam etmektedir.

1 Cemal ÖZSÖÖNMEZ Yönetim Kurulu Başkanı
2 Mustafa KARABENLİ Ziraat Odası Meclis Başkanı
3 Ali TORUN               Yönetim Kurulu Üyesi
4 Hüseyin EFLATUN    Yönetim Kurulu Üyesi
5 Talat ORAK             Yönetim Kurulu Üyesi
6 Ali GÖKPINAR          Yönetim Kurulu Üyesi
7 Hüseyin ALPDOĞAN Ziraat Odası Katibi 

   TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 

            Kooperatif; 1952 yılında Pazarcık ve bağlı köylerdeki küçük ve orta ölçekli çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını en uygun şartlarda temin etmek, üye çiftçilerin ürünlerini piyasada pazarlayarak onlara en karlı geliri sağlamak, üye çiftçilerin mesleki bilgilerini ve becerilerini artırmak, gelişen teknolojiyi onlara anında yansıtmak amacıyla kurulmuştur.

Kooperatife bağlı 37 köy ve bu köylerde çiftçilik yapan 734 kayıtlı ortak bulunmaktadır. Kooperatif tarafından ortaklara verilen kredilerin tutarı 2001 yılında 936.000.0000.000 TL.'dir.

Kooperatif ortaklarına karma hayvan yemi, kimyevi gübre, zirai mücadele ilacı, nakdi kredi, tarımsal araç-gereç, tohumluk ve her türlü tarımsal girdi temini için kredi verilmekte ayrıca üyelerimize sigortacılık hizmeti verilmektedir.

Hizmetler; müdür, muhasebeci, bir memur ve bir hizmetli tarafından yürütülmektedir. Kooperatif, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği'ne bağlıdır. 

ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 

İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren müdürlük, 1984 yılında İlçe Özel İdare Memurluğu olarak teşkilatlanmıştır. 1987 yılında ise İlçe Özel İdare Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Personel durumu:

Müdür ve bir hizmetli ile hizmet vermektedir.

Kurumun araç ve gereçleri İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından temin edilmektedir. Mülkiyeti Müdürlüğe ait eski ahşap bir binada hizmet vermektedir. Üst kattaki bir odası arşiv olarak kullanılmaktadır. Diğer bölümler ise Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce kiralanmıştır.  

KÜTÜPHANE

İlçe kütüphanesi Kültür Bakanlığı'nın izni ile 1994 yılında faaliyete geçmiştir. Kütüphanede 2745 kitap mevcut olup tüm öğrencilere ek kaynak hususunda yardımcı olduğu gibi üye oldukları takdirde kitapları eve götürme hususunda kolaylık sağlanmaktadır. Kütüphanenin okuma  salonu mevcut olup bu sayede halkın gelip  kitap okuması ve araştırma yapması sağlanmıştır.

Kütüphanenin okuyucu sayısı ve evlere dağıtılan kitap hususunda düzenli olarak ayda bir olmak üzere istatistik düzenlenerek Kahramanmaraş Kültür İl Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.

Kütüphane iki memurla hizmet vermektedir.

MÜFTÜLÜK 

İlçede yürütülen dini hizmetler; 

             Cami ve Kur'an kurslarında görev yapan din görevlilerinin çalışmalarını düzenlemekte ve bunları takip ve kontrol etmektedir.

             Dini konularda halkın soruları cevaplandırılmaktadır.

             İhtida (Müslüman olmak) isteyen kimseye ihtida merasimi düzenlenmektedir.

            Vaaz ve irşad hizmetleri yürütülmekte, halkımız dini ve milli birlik konularında aydınlatılmaktadır.

             Kur'an okumasını öğrenmek isteyenlere Kuran-ı Kerim öğretilmekte ve dini bilgileri dersi verilmektedir.

            Mübarek gün ve gecelerde özel programlar hazırlanmaktadır.

            Dini yönü bulunan doğum sünnet, düğün gibi sosyal hizmetler ve cenaze defin işlemlerinde  halkımıza yardımcı olunmaktadır.

            Kutlu Doğum haftası nedeniyle her yıl  Kutlu Doğum haftasında Peygamberimizin hayatı ve hayatından örneklerin anlatıldığı üniversitelerden öğretim üyelerinde katıldığı halka yönelik konferanslar verilmektedir.

            1-7 Ekim tarihleri arasında "Camiler Haftası" olarak kutlanmakta. Camilerin hayatımızdaki ve sosyal hayattaki fonksiyonu halka anlatılmaktadır.

            Her ayın on beşinde merkez, kasaba ve köylerdeki dini görevlilerinin de katılımı ile aylık toplantılar yapılmakta, toplantılarda yeni mevzuatlar görevlilere aktarılmakta, karşılaşılan sorunlar dile getirilmekte, çözüm yolları aranmaktadır.

            Toplantılarda görevlilerin dini bilgilerinin yenilenmesi ve halka dini yönden daha faydalı olabilmeleri için bilgi kontrolü yapılmaktadır.

            Vaaz ve hutbe konularının tespiti yapılmakta .

            İlçemizde bulunan cezaevinde her hafta belirlenen bir günde mahkumlara dini ders verilmektedir.

            Merkezde görevli  bulunan imam, hatip ve müezzin-kayyımlara dini bilgilerini geliştirmek amacıyla yıl içinde hizmet içi eğitim seminerleri verilmektedir.

            Diyanet işleri başkanlığı ve il müftülüğüne bağlı olarak hacca gitmek isteyen vatandaşların hac farızasını yerine getirmeleri için hac organizasyona yardımcı olmak.

KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı olarak 1979 yılında Kadastro Müdürlüğü olarak  hizmete başlamıştır.

21.06.1987 tarih ve 3402 sayılı yasa ile yapılan teşkilat düzenlenmesi nedeni ile tapulama ve kadastro hizmetleri birleştirilerek "Kadastro Müdürlüğü "adı altında hizmete devam etmektedir.

1957 yılında Tapulama Müdürlüğü adı altında ilçede daha önce de faaliyet göstermiş ise de 1960 yılında Kahramanmaraş Tapulama Müdürlüğü ile hizmet alanı birleştirilerek ilçede faaliyetlerine devam etmiştir. Halen 16 personel ile çalışmalar sürdürülmektedir.

İlçede kadastro çalışmaları halen devam etmekte olup %98'i tamamlanmıştır. Büyüknacar Beldesi'nin Fatih Mahallesi'nde çalışmalar devam etmekte olup Hürriyet Köyü'nde çalışmalara başlanamamıştır.

Çağlayancerit İlçesi'nin kadastrosunun % 75'i tamamlanmıştır. 2002 yılı çalışma programında ise Küçüküngüt ve Bölükdamlar köyleri bulunmaktadır. 

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Pazarcık Tapu Sicil Müdürlüğü'nün kuruluşu eldeki defter ve kayıtlara bakıldığında 1297 tarihini göstermektedir. Tapu Sicil Memurluğu olarak kurulmuş ve daha sonra Tapu Sicil Muhafızlığı ve 1985 yılından bu yana da Tapu Sicil Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Gaziantep Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'ne bağlıdır.

Tapu Sicil Müdürlüğü olarak ilçe merkezinde Nurettin Aydın, Fatih, Cengiz Topel ve Yukarı Pazarcık olarak beş mahalleye; Yumaklıcerit,  Evri ve Büyüknacar olmak üzere  dört kasabaya ve 77 köye hizmet vermektedir.

Kayıtlarda bulunan tapular üzerinde malikin veya temsilcinin talebiyle yapılan hizmetler:

1.Taşınmaz alımı ve satımı
2.Taşınmaz bağışı
3.Taşınmaz trampası
4.Taşınmaz taksimi
5.Miras intikali
6.Ölünceye kadar bakma akti
7.Kat karşılığı temlik
8.Taşınmaz üzerine irtifak hakkı tesisi
9.İpotek işlemleri
10.Taşınmaz ifrazı
11.Taşınmaz tevhidi
12.Vasiyetin infazı
13.Taşınmazla ilgili mahkeme kararının tescili
14.Taşınmazla ilgili ortaklığın giderilmesi
15.Taşınmaz üzerinde ki tashihler
16.Kamulaştırma ilgili işlemler
17.Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması
18.Mahkemelerle ilgili yazışmalar
19.İmar affı ile ilgili karaların tescili
20.Diğer kamu kurum kuruluşlarınca istenen tapu kayıtlarının çıkartılarak verilmesi.

EMNİYET TEŞKİLATI 

İlçede Polis Teşkilatı, 23.02.1969 tarihinde Emniyet Komiserliği olarak faaliyete başlamıştır. 

İlçedeki polis teşkilatı, ilçenin hızla gelişmesine paralel olarak 1974 yılında Emniyet Amirliği'ne, 1989'da ise Emniyet Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir Merkez Polis Karakol Amirliği ve İdari, Ruhsat Tebligat, Trafik Tescil ve Denetleme, Personel, Lojistik, Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirlikleri olarak faaliyet göstermektedir.                                                

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün en fazla yoğunlaştığı alan trafik hizmetleridir.

Trafik Büro Amirliği; tescil işlemleri ve sürücü belgesi tanzimi hizmetlerini 1993 yılından bu yana sürdürmektedir.

Ruhsat Tebligat İşlemler Büro Amirliği de av tezkeresi, av tüfeği sahiplik belgesi, silah bulundurma ve silah taşıma belgelerini tanzim etmektedir.  

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI 

İlçe Jandarma Komutanlığı, 1941 yılında ilçe merkezine 4 km mesafede  tren istasyonu yakınında kurulmuştur. 1979 yılında yeni inşa edilen mevcut binasına taşınmıştır. 1943 yılına kadar Pazarcık'ın Gaziantep'e  bağlı olması nedeni ile Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlıydı. Fakat  1943 yılında Pazarcık'ın  Kahramanmaraş'a bağlanmasıyla  Kahramanmaraş il Jandarma Komutanlığı'na bağlanmıştır.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nın en önemli görevi; bölgede emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlamak ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getirmektir.

 

PTT TEŞKİLATI

PTT teşkilatı 1840 yılında haberleşmeyi sağlamak üzere kurulmuştur. 1863 yılında pul kullanımıyla hizmet yaygınlaştırılmıştır. 1855 yılında telgraf kullanımının başlaması ile 1871 senesinde iki hizmet birleştirerek Posta ve Telgraf Nezareti'ne dönüştürülmüştür. 1911'de Telefonun da iletişim ağına katılmasıyla PTT Nezareti kurulmuştur. 1939 yılında Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü adıyla Ulaştırma Bakanlığı'na  bağlanmıştır. PTT, 1985 yılından itibaren yeni teknolojik yatırımlarla haberleşmede yerini almıştır. 1994 yılında Türk Telekom'un yeniden yapılanmasıyla 1995 yılında Türk Telekom A.Ş. ve Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü şeklinde ikiye bölünmüştür.

İlçede PTT 1935-1941 yılları arasında Yukarı Pazarcık'ta hizmete başlamıştır. Hizmet, tek telefon ve posta ağırlıklı olarak verilmiştir. Telgraf hizmeti ise Mors alfabesi Maniple cihazı ile yapılmıştır.

Daha sonra PTT şimdiki binasında hizmet vermeye başlamıştır. 

Yapılan hizmetler: 

PTT 1985 yılına kadar Posta ağırlıklı olarak hizmet verirken  telefon haberleşmesi ise küçük tip santrallara bağlı manyatolu telefonlarla yapılmaktaydı. 1987 yılında Pazarcık'ta 1000'lik otomatik santral devreye girmiştir. PTT, 1990 yılında yeni binasında hizmete başlamıştır. Günümüzde Pazarcık'ta şehir ve köy santralleri kapasitesi 13.000 aboneliğe yükselmiştir.

PTT;  müdür,  veznedar, 4 memur, 11 dağıtım personeli, 2 gece bekçisi, 1 geçici işçi ile hizmet vermektedir. 

Köy ve mezraların yıllara göre telefon durumu: 

1985 yılında her köye "acente" adında birer adet telefon bağlanmıştır.

1990 yılında Cennetpınarı, Bayramgazı, Çakmak, Karahüyük köylerine 500'lük; 1991 yılında Narlı'ya 200'lik; 1999 yılında Doğanlıkarahasan, Seyrantepe köy ve mezralarına 500'lük; 1992 yılında Emiroğlu, Osmandede, Bertizler, Sarıerik, Karaçay, Ördekdede, Osmandede köylerine 500'lük; 1992 yılında Evri ve çevresine 400'lük; 1993 yılında Yumaklıcerit, Taşdemir köylerine 250'lik; 1995 yılında Bölükçam, Salmanpek köylerine 500'lük; 1997 yılında Ufacıklı, Mezere köylerine 250'lik; 1998-1999 yıllarında Sarıl, Aşağımülk,  Yukarımülk köylerine 250'lik; 1999-2000 yıllarında Akçalar, Kizirli, Şallıuşağı köylerine 250'lik; 2000 yılında Sakarkaya, Sokumilyanlı köylerine 250'lik; 2000 yılında Çöçelli, Kızkapanlı, Gözlügöl köylerine 250'lik; 2000-2001 yıllarında Büyüknacar, Armutlu, Çiçekalan, Çamlıca, Yarbaşı, Hürriyet, Eğrice, Karaağaç,, Payamlıbağ, Şahintepe Göçer, Yiğitler, Yukarı Höcüklü köylerine uydudan 1000 kapasiteli telefon tesisi sağlanarak köylerin tamamına hizmet götürülmüştür.

MAL MÜDÜRLÜĞÜ

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

            İlçe Vergi Dairesi daha önce Mal Müdürlüğü bünyesinde Gelir Servisi olarak hizmet vermekteyken, İl Defterdarlığı'nın teklifi, Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşüyle 1992 yılında müstakil vergi dairesi olarak hizmete başlamıştır.

          İlçenin 2001 yılı itibariyle vergi dairesi genel tahakkuk toplamı 3.956.486.000.000 TL, genel tahsilat toplamı ise 3.071.408.000.000 TL'dir. Gelir ve kurumlar vergisi toplam mükellef sayısı 2239 ve motorlu taşıtlar vergisi mükellef sayısı 2859'dur. 

TEDAŞ 

         İlçede İşletme Başmühendisliği 1982 yılında 2705 sayılı yasa ile kurulmuştur. Pazarcık TEDAŞ İşletme Şefliği sorumluluk alanı içerisinde tüm abonelere kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak, gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yapmak, arızaları en kısa sürede gidermek ve tahakkuk-tahsilat işlemlerini yürütmektir.

        İşletme Başmühendisliğine bağlı Narlı İşletme Şubesi ile Kahramanmaraş Müessese Müdürlüğü'ne, Müessese Müdürlüğü de TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır.

       İlçe merkezi 6'sı özel, 31 trafo ile beslenmekte olup toplam kurulu gücü 5690 KVA'dır.

          Narlı Kasabası ikisi özel, 14 trafo ile beslenmektedir. Toplam kurulu gücü 2420 KVA'dır. Evri Kasabası 7 trafo ile beslenmekte olup toplam kurulu gücü 760 KVA'dır. Yumaklıcerit Kasabası ise 2 trafo ile beslenmekte ve kurulu gücü 260 KVA'dır. Büyüknacar Beldesi ise 8 trafo ile beslenmekte kurulu gücü 660 KVA'dır.

          İlçeye bağlı köyler 128 trafo ile beslenmekte, kurulu gücü 8045 KVA'dır.       

 Kadro ve personel durumu:      

İşletme Şefi                 1
ETİB Başteknisyeni       2
ETİB Mesul Teknisyeni  2
ETİB Uzman Teknisyeni 1
Elektrik Teknisyeni        1
ETİB Ustabaşı               1
ETİB Usta Yardımcısı     3
ETİB İşçisi                   1
Daktilograf                   1
Güvenlik Görevlisi         1
Şoför                           1

      BANKALAR 

İŞ BANKASI
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Ağustos 1924 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. adı altında kurulmuş olup, ilçede Pazarcık şubesi olarak 1974 yılında faaliyete başlamıştır. 

ZİRAAT BANKASI

HALK BANKASI  

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ  

 Pazarcık Bünyesinde kurulmuş olan çeşitli dernek, vakıf ve sendikalar

Dernekler:

Bağdın-ı Sağır Mah. Hz. Ali Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Ulubahçe Şehit Mehmet Arıkoğlu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Anadolu Lisesi ve Öğrencileri Koruma Derneği
Atatürk İlköğretim Okulu ve Öğrencileri Koruma Derneği
Avcılar kara ve su hayvanları ile Çevre Koruma Derneği
Cengiz Topel İlköğretim Okulu Derneği
Cumhuriyet Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Devlet Hastanesi Yap. ve Yardımlaşma Derneği
Endüstri Meslek Lisesi ve Öğrencilerini Koruma Derneği
İmam Hatip Lisesi Yaptırma-Yaşatma ve Koruma Derneği
İstasyon Ulu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Kızılay Derneği Pazarcık Şubesi
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu ve Öğrencileri Koruma Derneği
Meslek Yüksek Okulu Derneği
Milli Eğitim Müdürlüğünü Araç ve Gerece Kavuşturma Derneği
Narlı Cumhuriyet Mahallesi Onarma ve Güzelleştirme Derneği
Narlı Çiftçiler Derneği
Narlı ÇPL Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Narlı Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği
Nurettin Aydın İlköğretim Okulu ve Öğrencileri Koruma Derneği
Pazarcık Aksu Spor Kulübü Derneği
Pazarcık Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği
Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Yardım Derneği
Pazarcık İlçesi Muhtarlar Derneği
Pazarcık Kamu Hizmetlerine Yardım Derneği
Pazarcık Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği
Pazarcık Lisesi ve Öğrencileri Koruma Derneği
Pazarcık Ortaokulu ve Öğrencilerini Koruma Derneği
Pazarcık Tarım İlçe Müdürlüğü Hizmetlerini Geliştirme Derneği
Sağlık Meslek Lisesi Yaptırma ve Öğrencilerini Koruma Derneği
Sakarkaya Temelli Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği
Türk Hava Kurumu Pazarcık Şubesi
Yatılı Bölge Okulu ve Öğrencilerini Koruma Derneği
Yumaklıcerit Köyü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği

Vakıflar:
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı                 
Pazarcık Kaymakamlığı

Türkiye Diyanet Vakfı Pazarcık Şubesi                     
Pazarcık İlçe Müftülüğü  

Sendika Temsilcilikleri: 

Eğit-Sen  Pazarcık Temsilciliği                                      
Atatürk Caddesi

Türk  Eğitim Sendikası Pazarcık Şubesi                         
Nurettin Aydın Mah. 

Odalar:

İlçemizde faaliyet gösteren  Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ve Şoförler Odası ilçe halkına kendi alanlarında hizmet sunmaya devam etmektedirler.

 ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 507 Sayılı Kanun çerçevesinde 1973 yılında dernek olarak kurulmuş, daha sonra adı Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak değiştirilmiştir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası, esnaf ve sanatkarlar ile bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşu olarak ilçede hizmetini devam ettirmektedir.

Başkanlığını Ahmet Bakay'ın yürüttüğü Oda'da, Hasan Oruncak ile İsmail Çelikli Başkanvekilli; Mehmet İnal, Salman Bakay, Hacı Topalca, Mehmet Erkaslan, Hüseyin Akarsu ve Hasan Pekgezer üye olarak görev yapmaktadırlar. 

Odaya Kayıtlı Meslekler ve Üye Sayıları :  

MESLEKLER

Kişi Sayısı

MESLEKLER

Kişi Sayısı

Bakkal

374

Besici

2

Manifaturacı

23

Mobilyacı

14

Tuhafiye

44

Fırıncı-Pideci

37

Konfeksiyon

20

Kitapçı-Kırtasiyeci

11

Kahvehane

85

Marangoz

25

Çay ocağı

15

Muhasebeci

3

Lokanta

22

Değirmenci

25

Terzi

41

Mermerci

3

Kasap

24

Zahireci

19

Demir Doğramacı

37

Av Malzemecisi

1

Tornacı

2

Saat Tamircisi

3

Ayakkabıcı

14

Berber-Kuaför

34

İnşaat Malzemecisi

21

Fotoğrafçı

9

Madeni Yağ Satıcısı

2

Camcı

8

Su Tesisatçısı

8

Pastaneci

19

Matbaacı

2

Kuyumcu

13

Büfe-Kuruyemişçi

23

Petrol Bayileri

1

Diş Teknisyeni

6

Arzuhalci

6

Elektrikçi

26

Tüp Gaz Bayii

10

Oto Tamircisi

23

Oto Yedek Parçacı

4

Briketçi

14

Ardiyeci

4

Oto Lastikçi

14

Oto Kaportacı

6

TV-Radyo Tamircisi

13

Oto Elektrikçi

14

İnternet Kafeci

14

Oyun Salonları

1

Çiçekçi

1

Oto Makasçı

2

Manav

2

Düğün Salonu İşlet.

1

Bilgisayarcı

1

Ganyan Bayii

1

Tavuk Satıcısı

2

Züccaciyeci

13

Buzdolabı Tamircisi

3

Paçacı- Çorbacı

2

Celebci

1

Bant-Kaset Satıcısı

11

 

Narlı Kasabası'nda Mesleklerin Dağılımı :

Bakkal

97

Lokantacı

9

Köşker

6

Kırtasiye

5

Dişçi

3

Ayakkabıcı

5

Kasap

5

Tüp bayii

1

Kuaför

6

Oto lastikçi tamircisi

4

İnş.Mal. Satıcısı

4

Terzi

12

Kahveci

27

Pastaneci

1

Manifaturacı

20

Oto tamirci

9

Büfeci

9

Kuyumcu

1

Zahireci

6

Elektrikli ev al.sat.

5

Zirai ürün al. sat.

3

Sıcak demirci

1

Oto elektrik

2

Toto-loto bayii

1

Marangoz

8

Elektrikçi

6

Briketçi

7

Demir doğramacı

5

Lastik bayii

1

Trikotajcı

1

Tornacı

2

Kabzımal

1

Mutfak eşya satıcısı

3

Berber

12

Fırıncı

8

Camcı

3

Karo mermer

1

Odun-kömürcü

2

Çakmakçı

1

Oto kaporta boya

2

Atari-bilardo salonu

2

Yedek parça satıcısı

2

Kaynakçı

6

Komisyoncu

1

Hırdavatçı

3

Saat tamircisi

1

Plastik eşya sat.

1

Elekt.ev al.tamircisi

2

Değirmen

2

Oto yağlama yıkama

2

Tatlıcı

3

Su tesisatçısı

1

Battaniye per. Sat.

1

Seyyar satıcı

1

Fotoğrafçı

1

Civatacı

3

Kebapçı

13

Konfeksiyoncu

1

 Köylerde Mesleklerin Dağılımı

Bakkal

103

Kaynakçı

4

Zirai ürün satıcısı

1

Elektrikçi

2

Kahveci

16

Değirmenci

18

Oto boyacı

1

Lokantacı

2

Tüpçü

2

Pazarlamacı

2

Zahireci

2

Fırıncı

2

Kireççi

1

Tekel Bayii

1

Berber

2

Biriketçi

2

Demir-Doğramacı

3

Manifaturacı

1

Marangoz

1

Semerci

1

Kasap

1

Terzi

1

Sebzeci

1

Kebapçı

2

 İLÇE GENÇLİK SPOR MÜDÜRLÜĞÜ           

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün görevi: Gençlerin boş  zamanlarını değerlendirmek, onları kötü alışkanlıklardan ve kahve köşelerinden kurtarmaktır. Sporu sevdirmek, spor yapmanın bedensel, zihinsel faydalarını göstermektir. Gençlerimizi kendi yeteneklerine göre değişik branşlara yönlendirip, hem spor yapmalarını hem de yetenekli sporcuları ortaya çıkarmaktır.

Gençlerimizin kültürel faaliyetlerine de destek ve yol gösterici olmak suretiyle; genç potansiyelin yoğun olduğu yerleşim merkezlerinde "Gençlik Merkezleri" açarak, gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek ve boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamaktır.

 İlçede toprak  futbol sahası gençliğin hizmetine sunulmuştur.

2001 yılı mayıs ayında basketbol ve voleybol semt spor  sahası hizmete sunulmuştur.

İlçedeki spor tesisleri :

1.Toprak futbol sahası.
2.Basketbol ve voleybol sahası.
3.İki adet halı saha. (futbol)
4.İki adet taekwon-do , karate salonu
5.İki adet bilardo salonu.  

AKSUSPOR

Pazarcık Aksu Spor Klübü 1971 yılında Halil İbrahim Yener, Celalettin Tekşen ve D. Mehmet Güleşçi tarafından kurulmuştur. Renklerini  klübe adını veren Aksu Çayı'nın maviliğinden, beyazı ise ilçenin ekonomik kaynağı olan pamuktan almıştır

1972-1973 sezonunda Kahramanmaraş Amatör Futbol Ligi'ne başlamıştır. 1985 yılında 3.Profesyonel Lig'e yükselmiş,  1988 yılında tekrar amatör lige düşmüştür. 1999-2000 sezonunda 3. Lig Yükselme Müsabakaları'na katılma hakkı kazanmış ancak 3.Lig vizesi alamamıştır. Halen alt yapı ve maddi yetersizlik nedeniyle futbol dışında  diğer spor dallarında  çalışma yapamamaktadır. Ancak klüp bünyesinde 47 amatör Pazarcık gencine  başarılı sporcular olmaları için destek vermektedir.

Pazarcık halkının ve gencinin spor ile ilgilenmesi ve başarılı olabilmesi için Klüp Başkanı Nihat Bozdağ ve klüp yönetimi çalışmalarına devam etmektedir.

Bunun dışında amatör olarak okulların bünyelerinde ve halk arasında futbol, voleybol, masa tenisi, kros müsabakaları gibi sportif etkinlikler de yapılmaktadır. İlçede özel kuruluşa ait iki ayrı halı saha kompleksi de bulunmaktadır.  

PAZARCIK GENÇLİK MERKEZİ 

Nüfus oranına bakıldığı zaman dünyada en fazla genç nüfus barındıran ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Ancak ülke olarak bu genç nüfusu yeterince değerlendirebildiğimiz söylenemez. Ülkemizde eğitimin istenilen seviyeye gelememesi, ailelerin eğitim konusunda bilinçsiz veya yetersiz olması, gençlere ekonomiye dayanan imkanların yeterince verilememesi gibi nedenlerle bu genç potansiyeli değerlendiremiyoruz.

Bütün bu olumsuzluklar gençleri ümitsizliğe, kendine güvensizliğe sürüklemektedir. Gençlerin gerek kendileriyle gerek aileleriyle gerekse toplumla problemli olmalarına neden olmaktadır. Oysa ki toplum içerisinde başarılı ilişkiler yaratmak; gencin kendisini tanıması kişisel problemlerini çözebilmesiyle mümkündür. Kendisiyle barışık olmayan, toplumla da barışık olamaz.

Sağlıklı, özgüveni olan, kendi kendini ifade edebilen, sosyal bir gençlik yetiştirmek amacıyla Pazarcık'ta ilk defa "Gençlik Kurulu" oluşturularak 11.06.2002 tarihinde de "Gençlik Merkezi" açılmıştır.             Bu merkez, gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, problemlerini tartışabilecekleri bir yerdir. Gençlik Merkezi'nin amacı; gençleri okumaya ve sosyal aktivitelere yönlendirmek, onlara rehberlik edip topluma kazandırmaktır. Bu doğrultuda çeşitli spor etkinlikleri, bilardo ve satranç turnuvaları düzenlenmekte; bilgi ve beceri kursları (bilgisayar, saz vs.) açılmaktadır.

Gençlik Merkezi açıldığı günden beri çalışmalarını amacına uygun olarak devam ettirmektedir. 

Resmi Kurumlara ait iletişim bilgileri için tıklayınız.
 
 
Copyright © 2008 T.C.Pazarcık Kaymakamlığı tarafından tüm hakları saklıdır.
www.pazarcik.gov.tr