Değerli Öğretmenler;
 
Çocuklarımızın ufkunu açacak ve yeteneklerini ortaya çıkaracak bir eğitim anlayışına sahip olan sizler, bireye düşünmeyi, araştırmayı, sorgulamayı ve yorumlamayı öğretmekte, insanı insan yapan değerlerin kazanılmasında etkin görev almaktasınız. Üstlendiğiniz bu yüce görev nedeniyle de toplumsal hayatımızda özel ve önemli bir yere sahipsiniz. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere ulaşmasında büyük gayret sarf ederek, tüm olumsuzluklara rağmen en ücra köşelere kadar ulaşmakta, her türlü zorlukla mücadele ederek, çocuklarımızı eğitmektesiniz. Öğretmenlik Mesleği, ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri  gayemize ulaştıran bir vasıta olarak görüyorum.
 
 Kıymetli Öğretmenlerimiz,
 
Sizden her şeyden önce ahlaklı, vatan ve millet sevgisi ile yetişen bir nesil yetiştirmek için çaba göstermenizi bekliyorum. Çünkü ahlak, vatan ve millet sevgisinden yoksun neslin topluma katacağı bir şey olduğunu düşünmüyorum. 
 
Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Atatürk'e bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyor, bu kutsal ve onurlu mesleği yürütmekteyken ebediyete intikal eden ve emekli olan öğretmenlerimizi minnetle, şükranla anıyor tüm öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum.