KARACAOĞLAN VE PAZARCIK
                                                                                                                                                                                       Ali AKYILDIZ*
Tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olan Pazarcık, kültür dünyamızda da kendisine yer edinmeyi başarmıştır. Halk edebiyatımızın temel taşlarından olan Karacaoğlan’ın Koşma’larında Pazarcık ve çevresini konu alan şiirler buna kanıttır. Ünlü saz şairi Karacaoğlan’ın Anadolu insanının gönlünde taht kurmuş; Koşma diye isimlendirilen şiirleri saz eşliğinde dilden dile gönülden gönüle aktarılmıştır. Araştırmacılar Karacoğlan’ın şiirlerinden yola çıkarak onun doğduğu, yaşadığı yerler hakkında yerler hakkında tespitte bulunmaya çalışmışlardır.Karacaoğlan’ın sevilen halk ozanı olması muhtelif şehirler tarafından sahiplenmesini kolaylaştırtır.Nitekim Karacaoğlan’ın hayatı menkıbeleşmiş,Anadolu insanı için ilham kaynağı olmuştur.17.yy da yaşamış olan Karacaoğlan’ın doğduğu yer olarak genel kabul görüş Bahçe ilçesinin Haruniye Bucağına bağlı  Farsak Köyüdür.(1)Karacoğlan’ın Pazarcık ilçesi ile bağlantısı ortaya koyan çalışmayı yürüten ise A.Saim Emirmahmudoğlu’dur.Emirmahmudoğlu Bey, Adana Mualllim Mektubu mezunu olup araştırmacı, gazeteci, siyasetçi kimliklerini uhdesinde toplamış aydın bir kişidir.Maraş basınının önemli isimlerinden Emirmahmudoğlu Bey 1979 yılında Doğuş Gazetesi yazı işleri müdürlüğü yapmaktaydı.Emirmahmudoğlu Bey, aynı zamanda Maraş II.Folklör Şenlikleri Halk Şairleri Araştırma Komitesi Derneği Başkanı görevini de yürütmekteydi.Bu çalışmalar Doğuş Gazetesinde 43 nüsha halinde yayımlanmıştır.
 
Emirmahmudoğlu Bey, araştırmasında Karacaoğlan’ın Bahçe ilçesinin Farsak köyünde doğduğu bilgisini kabul etmektedir.Bu iddialarını detaylarıyla gazeteye aktarmıştı.Emirmahmudoğlu Bey,Karacaoğlan’ın yaşadığı XVI.yy’da Bahçe ilçesinin Maraş (Zülkadriye)eyaletine bağlı olduğunu dolayısıyla Karacaoğlan’ın Maraşlı olduğunu ilan ediyordu.Emirmahmudoğlu Bey,Karacaoğlan’ın mezarının ise Pazarcık İlçesine bağlı Harmancık Köyü (Cezel Yaylası) yakınlarında olduğunu ortaya koydu.
 
Emirmahmudoğlu Bey araştırmasını Karacaoğlan’ın Koşmaları ve yerel sözlü tarihle destekleyerek temellendirmeye çalıştı.Çalışma sonuçlarını Doğuş Gazetesine aktarmıştır.Yapılan sözlü tarih çalışmasında Karacaoğlan’ın Harmancık Köyünde bir kızı sevdiği fakat köylülerin buna karşı çıktığı şeklindeydi.
Bunun üzerine Karacaoğlan’ın Harmancık köyü için yılda bir güzeliniz ola onu da başka köylüler ala diye beddua ettiğine inanılmaktadır.Karacoğlan’ın Pazarcık’ı konu alan koşmalarından örnekler:
 
(2)Maraş İline giden kervancı
Selam söyle bizim ile obaya
Eğlen Allahını seversen seyrancı 
Uğra Pazarcık’a Salman Babaya
Karacadağa çıktım gani görünür
Bozuceyi yelkenlerin bürüyor
Filiskin Höyüğü (4) ne hoş görünür
Kızların durağı kavak pınarı 
 
Emirmahmudoğlu Bey araştırmasında Karacaoğlanın Pazarcık ile bağlantısını detaylarıyla ortaya koymuştur. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak, Karacaoğlan’ın âşık geleneğini Pazarcık’ta yaşatmak bizlere düşen önemli görevlerden biridir.Bu bağlamda Karacaoğlan Müzesi kurulması, Karacaoğlan adına aşıklar haftası düzenlenmesi gibi faaliyetler Pazarcık ilçesinin değerine değer katacaktır.
 
DİPNOTLAR
*Öğ.Gr.KSÜ.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
(1) Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C.V, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları ,Ankara 2004, s.351
(2) Doğuş Gazetesi, Sayı 816, 10 Ağustos 1979 , S.4
(3) Doğuş Gazetesi, Sayı 786, 6 Temmuz 1979 , S.1
(4) Filiskin höyüğü, Pazarcık İlçesine Bağle Harmancık Köyü yakınlarında Filiskin vadisi bulunmaktadır